Geheugen
★★★★★ 9.3 (1115 reviews)
Gratis zending v.a. 30
100% NL & ISO-gecertificeerd
Meer kopen = meer korting!
Tijdelijk gratis shakebeker bij een bestelling boven de 50! 🥤

Geheugen

We kunnen ons geheugen verbeteren door dit regelmatig te trainen, maar het is daarnaast ook verstandig om goed rekening te houden met onze voeding. Dat heeft vooral te maken met het feit dat onze voeding voor een groot deel verantwoordelijk is voor onze gezondheid in het algemeen. Wanneer we de juiste voeding tot ons nemen kunnen we ons IQ en ons geheugen verbeteren. Uiteraard zullen we niet ineens de nieuwe Einstein worden, maar het is aan de andere kant wel mogelijk om alles eruit te halen wat erin zit.

 

Toont alle 6 resultaten

Sorteer op:

Geheugen verbeteren door voeding
We kunnen ons geheugen verbeteren door te eten vanwege het feit dat ons IQ voor een belangrijk deel bepaalt wordt door onze stofwisseling en ons zenuwstelsel. Zoals we allemaal weten maakt het geheugen een belangrijk deel uit van het IQ, waardoor het verstandig is rekening te houden met je voeding. Met de juiste voeding kunnen we ons geheugen verbeteren, aangezien het bijvoorbeeld gemakkelijker wordt om een associatie te maken, of herinneringen op te halen. Wat dat betreft kun je er met de juiste voeding voor zorgen dat je hersenen in een optimale conditie blijven.

Geheugen verbeteren met supplementen
Je kan je geheugen verbeteren met een gezonde en gebalanceerde voeding, maar het valt natuurlijk niet altijd mee om daar op een goede manier voor te zorgen. Gelukkig hebben we in de loop der tijd een aantal ingrediënten ontdekt, die je met behulp van bijvoorbeeld de supplementen tot je kunt nemen. Zo kun je je geheugen verbeteren door je voeding aan te passen, of af en toe gebruik te maken van de supplementen die er speciaal voor ontwikkeld zijn.

Geheugen verbeteren met ginkgo biloba
Oudere mensen hebben vaak de neiging om twee keer of zelfs vaker een verhaal te vertellen. Dit heeft te maken met het vasthouden van informatie bij het lange termijngeheugen. Het het slikken van ginkgo biloba zou een gunstig effect hebben bij geheugenverbetering! Zo heeft de mens nog vier vormen van geheugen, vijf in totaal dus. Het geheugen is het vermogen van de mens om informatie te onthouden en bevind zich in de hersenen.

Hoe werkt ons geheugen?
Drie belangrijke aspecten van het geheugen zijn de opslag van informatie, het vasthouden en terugzoeken van informatie. Nieuwe kennis en vaardigheden worden vergaard door leren. En informatie gaat verloren in het geheugen door het proces van vergeten. Maar welke vijf vormen van geheugen hebben we dan? In willekeurige volgorde zijn dat het zintuiglijk geheugen, korte termijn geheugen, lange termijngeheugen, declaratief geheugen en het niet-declaratief geheugen. Kunt u dat onthouden?!

Ons geheugen onthoudt een heleboel verschillende soorten dingen van teksten tot gevoelens en alles wat er tussen in zit. Het geheugen is niet perfect. Denk maar aan een getuige dat zweert een rode auto gezien te hebben terwijl later blijkt dat de auto in werkelijkheid blauw was. Soms onthoudt het geheugen iets wat men denkt gezien te hebben waardoor de herinnering onjuist is.

Vijf vormen van ons geheugen
Alle vijf de vormen van het geheugen hebben een andere functie. Het zintuiglijk geheugen is een verlenging van de zintuigen. Het duurt maar enkele seconden en is daardoor beperkt. Het maakt gebruik van zowel het bewustzijn en het onderbewustzijn.

1.Het korte termijngeheugen is het geheugen dat informatie voor een korte termijn vasthoudt. Dit kan variëren tussen enkele seconden tot enkele minuten. Het kan maar een beperkte hoeveelheid informatie bevatten. Iemand die bijvoorbeeld probeert een nieuw telefoonnummer te onthouden, zal dit waarschijnlijk weer zijn vergeten als iemand hem of haar afleid.

2.Bij het lange termijngeheugen blijft de informatie zeer lang behouden. Ook kennis en vaardigheden worden tot het lange termijngeheugen gerekend. Hierbij worden drie processen onderscheiden; opslaan, vasthouden en terugvinden. Door informatie met het korte termijngeheugen vaak te herhalen wordt deze overgebracht naar het lange termijngeheugen. Dit heet consolidatie. De informatie die op deze manier opgeslagen is blijft lang bewaard. Het proces vergeten is de reden dat er informatie in het geheugen verloren gaat of niet meer gevonden kan worden. Oude kennis kan ook overschreven worden door nieuwe kennis (interferentie). Dementie is zorgt voor het omgekeerde, het geheugen kan recente informatie niet meer opslaan. De geautomatiseerde handelingen en oude gegevens blijven dan nog wel beschikbaar. Als laatst moet de opgeslagen kennis weer teruggevonden worden. Hier zijn verschillende hulpmiddelen voor.

3.Dan is er nog het Declaratief geheugen. Kennis die daar is opgeslagen is dus expliciet aanwezig. Met deze kennis kunnen we bijvoorbeeld beelden, feiten en gevoelens oproepen in ons bewustzijn. Een herinnering is een beeld of gedachte dat bewust in het geheugen opgeroepen kan worden. Deze vorm van geheugen kent twee vormen: episodisch geheugen (persoonlijke gebeurtenissen) en semantisch geheugen. Dit bevat de woordenschat, kennis van de wereld, feiten zoals namen van personen en alle andere algemene kennis.

4.Tot slot het Niet-declaratief geheugen. Hier is de kennis opgeslagen die niet impliciet aanwezig is. Hier zijn we ons dus niet van bewust. Ook hier zijn verschillende vormen van: procedureel geheugen (lezen, fietsen e.d.), perceptuele priming, klassieke conditionering, habituatie en sensisatie. Het is aangetoond dat in de hersenen aparte gebieden en circuits bestaan voor de vorming van het declaratief en niet-declaratief geheugen.

Bijzondere vormen van geheugen
Bijzondere vormen van geheugen zijn het fotografisch geheugen en de flitsherinnering. Bij beide vormen van geheugen zou er sprake zijn van een fotografisch beeld waarin precieze details van een gebeurtenis of tekst zijn vastgelegd.

Middelen om het geheugen te verbeteren
Bij het ouder worden wil je toch je geheugen op peil houden. Er zijn veel middelen op de markt die hierbij ondersteunen zoals ginkgo biloba. Ginko biloba is de laatste dertig jaar veel onderzocht. De belangrijkste toepassing van het extract van de bladeren is het verbeteren van de geheugenfunctie. In de hersenen bevindt zich een fijnmazig netwerk van zeer nauwe bloedvaatjes, die de hersencellen van zuurstof en glucose voorzien.

Met Ginkgo biloba kunnen deze belangrijke functies van de hersenen weer verbeterd worden. De bladeren van de Ginkgo biloba bevorderen de doorbloeding. Ook diverse B-vitaminen dragen bij aan hersen- en zenuwfuncties die zijn betrokken bij het leervermogen.. Ook zijn er diverse spelletjes op de markt op de geheugenfunctie te bevorderen. Hiermee kan vooral het korte termijngeheugen getraind worden.

0

TOP